Anotace: anotace.doc
Instrukce: instrukce.doc
.notebook: lander.notebook